Architektura FrontStage

Platforma FrontStage je založena na třívrstvé architektuře. Klientská část FrontStage, s níž pracují agenti, pracovníci back office a supervizoři, využívá standardní webový prohlížeč. Serverová část aplikace FrontStage je instalována na aplikační server a veškerá data jsou uložená na databázovém serveru. Standardně aplikační, databázový i webový server FrontStage jsou provozovány na operačním systému Microsoft Windows Server, aplikační server a webový využívá platformu Microsoft .NET. Jako webový server se využívá Microsoft Internet Information Services (IIS), což je role operačního systému Microsoft Windows Server. Standardní databází je Microsoft SQL Server, ale použití jiné technologie, jako například Oracle nebo PostgreSQL, není vyloučeno. Pro zajištění vysoké dostupnosti podporuje FrontStage plně duplexní architekturu všech komponent platformy FrontStage. Všechny komponenty podporují běžné virtualizační platformy VMware, Hyper-V, Citrix XEN a Cisco VXI. Volitelnou součástí platformy FrontStage může být server pro nahrávání hovorů a obrazovek, který se též provozuje na operačním systému Microsoft Windows Server. Další volitelnou komponentou je IVR server, který se jako návazná komponenta na hovorový server zpravidla instaluje na operační systém Linux stejně, jako hovorový server (PBX). Všechny tyto servery podporují plně duplexní (redundantní) konfiguraci. Pro roli hovorového serveru využívá FrontStage otevřené rozhraní pro napojení různých platforem komunikačních systémů od předních dodavatelů (Mitel, Skype for Business, Cisco, Unify/Siemens, Alcatel a další). Pokud zákazník nepožaduje napojení na stávající komunikační systém, pak se dodává integrovaný hovorový (SIP) server od společnosti Mitel nebo Skype for Business.


 
Integrace do stávajícího ICT prostředívíce informací
Integrace do stávajícího ICT prostředí
Implementace platformy kontaktního centra FrontStage do stávajícího on-premise ICT prostředí zákazníka rozhodně není revolucí. FrontStage se v prvé řadě napojuje na stávající podnikový komunikační systém prostřednictvím dedikovaného rozhraní daného výrobce komunikačního systému (typicky CSTA II/III a JTAPI), které FrontStage běžně podporuje. Nativní aplikace pro nahrávání hovorů a obrazovek poskytuje širokou škálu VoIP, TDM a analogových rozhraní kompatibilních s většinou předních výrobců komunikačních systémů. Nahrávání hovorů je možno nasadit buď na hlasovou konektivitu do veřejné telefonní sítě, nebo přímo napojit koncové TDM či VoIP terminály. Nativní aplikace pro nahrávání hovorů podporuje jak pasivní, tak i aktivní nahrávání (dostupnost této funkce závisí na konkrétním modelu koncového IP terminálu). Aplikační server FrontStage je většinou zařazen do domény ActiveDirectory a dále napojen standardními prostředky k mailovému, případně faxovému serveru a dalším podnikovým informačním systémům (ERP, CRM apod.), nicméně použití ActiveDirectory není podmínkou a pro dosažení Single-Sign-On funkčnosti je k dispozici i ověřování pomocí ADFS a OAuth2 Komunikační systém či hovorový server je dále napojen k poskytovateli hlasové konektivity a volitelně k poskytovateli virtuálních mezinárodních telefonních čísel. Kromě telefonie a e-mailů se FrontStage dále integruje s ostatními vybranými komunikačními kanály podnikové Omni-Channel strategie, mezi něž patří: web-chat včetně funkce co-browsing, SMS konektor, konektor pro jednotlivé sociální sítě (WeChat, FB Messenger, Viber, Twitter DM, Telegram ad.) a jejich nativní messagingové platformy. V neposlední řadě je FrontStage napojen na interní či externí (cloudové) služby podporující algoritmy z oblasti umělé inteligence (IBM Watson, Amazon, Microsoft a mnohé další). Součástí implementace kontaktního centra mohou být informační panely a obrazovky napojené např. prostřednictvím technologie Intel Compute Stick (WiFi konektivita) s předinstalovanou aplikací pro zobrazování modifikovatelných reportů s informacemi o provozu kontaktního centra FrontStage.  
 
FrontStage je standardně dodáván též jako privátní cloudová služba FrontStage Online nebo ryze softwarová platforma FrontStage (volitelně formou Software as a Service, SaaS) nebo hardwarová appliance FrontStage Embedded včetně HW serverů výrobce Intel a licencí operačního systému Microsoft Windows Server for Embedded Systems – edice Telecommunications a Microsoft SQL Server for Embedded Systems (volitelně též formou IaaS/SaaS).
 
Konsolidovaná on-premise architekturavíce informací
Konsolidovaná on-premise architektura
V případě, kdy zákazník nepožaduje integrace na stávající podnikový komunikační systém/hovorový server, ale preferuje instalaci on-premise, pak součástí dodávky je i hovorový SIP server, který je nativně napojen na kontaktní centrum FrontStage. Součástí služby je tedy i dodávka stolních IP terminálů nebo softwarových telefonů. V návaznosti na požadavky zákazníka na koncové terminály (SW telefon, stolní IP terminály) se implementuje nativní aplikace pro nahrávání hovorů a obrazovek, která podporuje jak pasivní, tak i aktivní nahrávání (dostupnost této funkce závisí na konkrétním modelu koncového IP terminálu). Aplikační server FrontStage je většinou integrován do domény a dále napojen standardními prostředky k mailovému, případně faxovému serveru a dalším podnikovým informačním systémům (ERP, CRM apod.). Komunikační systém či hovorový server je dále napojen k poskytovateli hlasové konektivity a volitelně k poskytovateli virtuálních mezinárodních telefonních čísel. Kromě telefonie a e-mailů se FrontStage dále integruje s ostatními vybranými komunikačními kanály podnikové Omni-Channel strategie, mezi něž patří: web-chat a co-browsing, SMS konektor, jednotlivé sociální sítě a jejich nativní messagingové platformy. V neposlední řadě je FrontStage napojen na interní či externí (cloudové) služby podporující algoritmy z oblasti umělé inteligence (IBM Watson, Amazon, Microsoft a mnohé další). Součástí implementace kontaktního centra mohou být informační panely a obrazovky napojené např. prostřednictvím technologie Intel Compute Stick (WiFi konektivita) s předinstalovanou aplikací pro zobrazování modifikovatelných reportů s informacemi o provozu kontaktního centra FrontStage. 
 
FrontStage Online v privátním clouduvíce informací
FrontStage Online v privátním cloudu
Služba FrontStage Online přináší špičkové nástroje kontaktního centra instantní formou privátního cloudu[1]. Součástí této služby je zřízení VoIP (SIP) telefonních účtů pro agenty, supervizory a eventuálně i pracovníky back office. Součástí služby je tedy i dodávka stolních IP terminálů nebo softwarových telefonů. FrontStage Online přináší výhody rychlého zprovoznění služby, vysoké kvality poskytované služby při snížení nároků a nákladů na interní IT podporu. Moderní cloudové služby přináší nepřebernou nabídku návazných cloudových služeb jak z oblasti infrastrukturní (Disaster Recovery, Virtual Data Replication, datová úložiště, aj.), tak aplikační (napojení na privátní/veřejné hlasové služby, nástroje umělé inteligence, sociální sítě a jejich nativní messagingové platformy, analytické nástroje a BI, aj.). Pokud si zákazník zvolí tuto formu cloudové služby, nebude ochuzen ani o řadu výhod souvisejících s těsnou integrací na podnikovou on-premise ICT infrastrukturu: automatické přihlášení do FrontStage uživatelů zařazených do podnikové domény (ADFS), integrace na on-premise informační systémy (CRM, ERP apod.) a napojení on-premise komunikační infrastruktury (IP terminály, on-premise nahrávání hovorů a obrazovek, konektivita k podnikovému on-premise telefonnímu systému apod.). V případě těsné integrace cloudu na on-premise systémy se ve skutečnosti jedná o hybridní cloudovou infrastrukturu, která je obecně považována za nejperspektivnější z hlediska dalšího rozvoje.
 
[1] Informujte se o parametrech a lokalitě datového centra, kde je služba poskytována
FrontStage pro Skype for Business On-line (Microsoft Teams)více informací
FrontStage pro Skype for Business On-line (Microsoft Teams)
Služba FrontStage pro Skype for Business On-line je přímo vyvinuta pro nasazení s cloudovou Unified Communication platformou Microsoftu - Skype for Business On-line (Microsoft Teams). Microsoft poskytuje tuto službu v cloudu skrze Software as a Service (SaaS) předplatné. Microsoft provozuje uživatelské účty a spravuje i celou Skype for Business infrastrukturu ve svém cloudu. Pro zprovoznění služby kontaktního centra FrontStage spolu se službou Skype for Business On-line je zapotřebí aktivovat službu Microsoftu Cloud PBX (Microsoft Phone System) včetně PSTN Calling, která umožňuje volání na pevná čísla a mobilní telefony po celém světě nebo využít služby CloudPBX s on-premises PSTN konektivitou napojenou v našem datovém centru (eventuálně napojené on-premise) na vašeho lokálního poskytovatele hlasových služeb (Skype Telco/VoIP brána s rozhraním pro napojení hlasových služeb lokálního poskytovatele). Agenti, supervizoři i pracovníci back office pak využívají zároveň UC nástroje Skype for Business On-line a aplikaci kontaktního centra FrontStage On-line. Nicméně pro všechny uživatele kontaktního centra FrontStage je služba Skype for Business zcela integrována s klientskou aplikací FrontStage. Vzájemný konflikt těchto dvou služeb je tedy vyloučen. Služba FrontStage pro Skype for Business Online přináší špičkové nástroje kontaktního centra instantní formou privátního cloudu[1]. FrontStage Online přináší výhody rychlého zprovoznění služby, vysoké kvality poskytované služby při snížení nároků a nákladů na interní IT podporu. Moderní cloudové služby přináší nepřebernou nabídku návazných cloudových služeb jak z oblasti infrastrukturní (Disaster Recovery, Virtual Data Replication, datová úložiště, aj.), tak aplikační (napojení na privátní/veřejné hlasové služby, nástroje umělé inteligence, sociální sítě a jejich nativní messagingové platformy, analytické nástroje a BI, aj.). Pokud si zákazník zvolí tuto formu cloudové služby, nebude ochuzen ani o řadu výhod souvisejících s těsnou integrací na podnikovou on-premise ICT infrastrukturu: automatické přihlášení do FrontStage uživatelů zařazených do podnikové domény (ADFS), integrace na on-premise informační systémy (CRM, ERP apod.) a napojení on-premise komunikační infrastruktury (IP terminály, on-premise nahrávání hovorů a obrazovek, konektivita k podnikovému on-premise telefonnímu systému apod.). V případě těsné integrace cloudu na on-premise systémy se ve skutečnosti jedná o hybridní cloudovou infrastrukturu, která je obecně považována za nejperspektivnější z hlediska dalšího rozvoje.
 
[1] Informujte se o parametrech a lokalitě datového centra, kde je služba poskytována
FrontStage v prostředí Microsoft Azurevíce informací
FrontStage v prostředí Microsoft Azure
Microsoft Azure je stále se rozšiřující platforma integrovaných cloudových služeb, sloužící k provozování a správě aplikací prostřednictvím globální sítě datových center Microsoftu. Devadesát procent společností z žebříčku Fortune 500 má důvěru v Microsoft Cloud.
 
Služba FrontStage pro Microsoft Azure je přímo vyvinuta pro nasazení v Microsoft Azure a zároveň umožňuje využívat cloudovou Unified Communication platformou Microsoftu - Skype for Business On-line (Microsoft Teams). Pro zprovoznění služby kontaktního centra FrontStage spolu se službou Skype for Business On-line je zapotřebí aktivovat službu Microsoftu Cloud PBX (Microsoft Phone System) včetně PSTN Calling, která umožňuje volání na pevná čísla a mobilní telefony po celém světě nebo využít služby CloudPBX s on-premise PSTN konektivitou napojenou v našem datovém centru nebo eventuálně napojené on-premise na vašeho lokálního poskytovatele hlasových služeb (Skype Telco/VoIP brána s rozhraním pro napojení hlasových služeb lokálního poskytovatele). Agenti, supervizoři i pracovníci back office pak využívají zároveň UC nástroje Skype for Business On-line a aplikaci kontaktního centra FrontStage. Nicméně pro všechny uživatele kontaktního centra FrontStage je služba Skype for Business zcela integrována s klientskou aplikací FrontStage. Vzájemný konflikt těchto dvou služeb je tedy vyloučen. Služba FrontStage pro Microsoft Azure přináší špičkové nástroje kontaktního centra instantní formou globálního cloudu Microsoftu dostupného v datových centrech Microsoftu po celém světě. FrontStage pro Microsoft Azure přináší výhody rychlého zprovoznění služby, vysoké kvality poskytované služby při snížení nároků a nákladů na interní IT podporu a výhodu celosvětové dostupnosti. Moderní cloudové služby přináší nepřebernou nabídku návazných cloudových služeb jak z oblasti infrastrukturní (Disaster Recovery, Virtual Data Replication, datová úložiště, aj.), tak aplikační (napojení na privátní/veřejné hlasové služby, nástroje umělé inteligence, sociální sítě a jejich nativní messagingové platformy, analytické nástroje a BI, aj.). Pokud si zákazník zvolí tuto formu cloudové služby, nebude ochuzen ani o řadu výhod souvisejících s těsnou integrací na podnikovou on-premise ICT infrastrukturu: automatické přihlášení do FrontStage uživatelů zařazených do podnikové domény (ADFS), integrace na on-premise informační systémy (CRM, ERP apod.) a napojení on-premise komunikační infrastruktury (IP terminály, on-premise nahrávání hovorů a obrazovek, konektivita k podnikovému on-premise telefonnímu systému apod.). V případě těsné integrace cloudu na on-premise systémy se ve skutečnosti jedná o hybridní cloudovou infrastrukturu, která je obecně považována za nejperspektivnější z hlediska dalšího rozvoje.
 
cs-CZ
web@frontstage.cz
Demo FrontStage
Vážený
děkujeme za Váš zájem o FrontStage demo. Toto je automatická odpověď potvrzující přijetí Vašeho požadavku. Brzy se s Vámi spojíme a domluvíme se na termínu FrontStage dema.

S pozdravem

Váš tým FrontStage

Prague office
Štěrboholská 1427/55 102 00 Praha 10 Česká republika
Telefon: +420 271 004 211

London office
86-90 Paul Street, London EC2A 4NE
Telefon: +44 7813 920141
web@frontstage.cz
Demo FrontStage
Vážený
děkujeme za Váš zájem o FrontStage demo. Toto je automatická odpověď potvrzující přijetí Vašeho požadavku. Brzy se s Vámi spojíme a domluvíme se na termínu FrontStage dema.

S pozdravem

Váš tým FrontStage

Prague office
Štěrboholská 1427/55 102 00 Praha 10 Česká republika
Telefon: +420 271 004 211

London office
86-90 Paul Street, London EC2A 4NE
Telefon: +44 7813 920141