DOPŘEJTE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM
BEZKONKURENČNÍ ZÁŽITEK
PŘI KAŽDÉM KONTAKTU
Omni-Channel kontaktní centrum pro nastupující digitální éru zcela integrované s klíčovými obchodními procesy a podnikovými informačními systémy, které (k vám) upoutá vaše zákazníky.
Vyžádejte si demo
Platforma FrontStage

Platforma FrontStage

FrontStage přináší flexibilitu jednotného řízení všech komunikačních kanálů vaší Omni-Chanel komunikační strategie nastupující digitální éry. Jedinou platformou nahradíte stávající heterogenní prostředí různých jednoúčelových aplikací. Individuálně ho napojíme ke všem klíčovým podnikovým informačním systémům a zcela tak splyne s vašimi obchodními procesy a postupy. Pokud vám některé specifické aplikace či procesy schází, doplníme je jako zákaznický modul vyvinutý na zakázku, aby v celkové komunikační strategii a obchodních postupech nechyběl žádný článek. Využitím pokrokových technologií, umělé inteligence a strojového učení zautomatizujeme opakující se postupy a zvýšíme kvalitu poskytované péče. FrontStage sehraje svoji roli nejen v podpoře zákazníků, ale zároveň vám přinese nedocenitelná data o interakcích a požadavcích vašich zákazníků. Nová generace FrontStage povede ke zvýšení loajality vašich zákazníků, zvýší vaši znalost o jejich chování a zároveň dramaticky sníží vaše provozní náklady.
 
Vstupte do nové digitální éry zákaznické podpory.

Udržte si náskok před konkurencí – komunikujte tak, jak komunikují vaši zákazníci

Komunikační návyky a preference vašich zákazníků se v čase rychle mění, k čemuž značnou měrou přispívá i nové konkurenční prostředí, které jejich nároky ještě umocňuje. Zužitkujte naplno pokrokové komunikační nástroje platformy FrontStage jako vaši jedinečnou konkurenční výhodu. V nastupující digitální éře zákaznických interakcí získáte nasazením platformy FrontStage zásadní náskok před konkurencí a dostatečný prostor soustředit se na to, co sami děláte nejlépe.
 
Využitím všech komunikačních kanálů dle individuálních preferencí vaši zákazníků zefektivníte vzájemnou komunikaci, zvýšíte jejich komfort a navíc pro další strategické rozhodování získáte klíčová data o vzájemných interakcích.

FrontStage zahrnuje jednotné nástroje pro řízenou „Omni-Channel“ komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu, SMS, webchatu a sociálních sítí včetně vlastních komunikačních platforem těchto sociálních sítí, případně prostřednictvím dedikované mobilní aplikace určené pro zcela individuální kontakt se zákazníky. Při komunikaci se zákazníky tak můžete bez obav přecházet mezi jednotlivými komunikačními kanály, aniž byste přišli o celkový nadhled či specifický kontext dané interakce. Součástí komunikačních kanálů FrontStage jsou i technologie pro analýzu obsahu mailů dle klíčových slov, aplikace pro nahrávání hovorů a obrazovek agentů s možností rozsáhlých analytický nástrojů. Tyto aplikace lze nativně doplnit o technologie umělé inteligence a strojového učení (analýza klíčových slov a emocí v telefonních hovorech či v e-mailech, využití chatbotů, mailbotů, analýza dat a rozpoznávání vzoru v datech souhrnně získaných ze všech interakcí se zákazníkem).
Udržte si náskok před konkurencí – komunikujte tak, jak komunikují vaši zákazníci

Vyřešili jsme komplexnost kontaktních center

Vyzvednout a odpovědět na telefonní hovor může být jednoduché. Ale řízeně a konzistentně zpracovávat interakce na všech komunikačních kanálech se všemi jejich specifiky a dle individuálních preferencí zákazníků, tyto interakce navázat na interní obchodní procesy a postupy, zabezpečit je, monitorovat a tak neustále zvyšovat kvalitu komunikace se zákazníky a jejich loajalitu, již jednoduchý úkol není. Obzvlášť při požadavku na trvalé snižování provozních nákladů, i na optimalizaci rozpočtu za ICT technologie.
 
V současné době se na trhu setkáváme s organizacemi, které buď vynakládají za aplikace pro kontakt se zákazníky astronomické částky a mnohdy ani nevyužívají všech výhod, které dnešní špičkové technologie poskytují, nebo provozují heterogenní aplikace od různých výrobců, které často ani nemohou být vzájemně integrovány nebo náklady na jejich integraci převyšují výslednou užitnou hodnotu.

Vyřešili jsme komplexnost kontaktních center

FrontStage zjednodušuje řízený kontakt se zákazníky tím, že v rámci jednotné platformy nativně přináší kompletní „Omni-Channel“ sadu komunikačních kanálů, zahrnuje nástroje pro jejich řízení a monitoring, dále obsahuje nástroje pro zpracování návazných obchodních procesů a těsné integrace do informačních systémů našich zákazníků včetně zákaznického vývoje oborově-specifických aplikací a proprietárních integračních rozhraní (API), poskytuje pokrokové analytické a BI nástroje – přičemž náklady spojené s provozem FrontStage jsou dramaticky nižší.

Chytrá volba pro dosažení špičkové „Customer Experience“ - zkušenosti zákazníků při kontaktu s vaší organizací

Pro dosažení vysokého uživatelského komfortu a pozitivní zkušenosti zákazníků při jejich kontaktu s vaší organizací FrontStage již v základu (out-of-the-box) obsahuje všechny progresivní komponenty mnohdy dostupné jen u těch nejpokrokovějších vybraných technologií světových lídrů v oblasti kontaktních center.

Chytrá volba pro dosažení špičkové „Customer Experience“ - zkušenosti zákazníků při kontaktu s vaší organizací
Vaše cesta k úspěchu

Vaše cesta k úspěchu

Veškeré aktivity, které zavedete při transformaci svého podnikání do digitálního světa, budou zaměřeny na zákazníka, na uspokojení jeho požadavků a zároveň mu přinesou ještě „něco navíc“. To, čím se odliší vaše nabídka od nabídky konkurence.

FrontStage vám pomůže přesně identifikovat, kdo jsou vaši zákazníci, co tito zákazníci nyní požadují a co by mohli žádat v budoucnu. Klíčovým přínosem FrontStage již není jen vlastní péče o zákazníky, ale rozhodujícím se právě stává schopnost porozumět zákazníkům, jejich chování a cílům. Díky analýze interakcí a požadavků zákazníků budete moci velmi přesně analyzovat tyto potřeby a požadavky, i rozpoznat krátkodobé trendy. Zákazníci se tak sami stanou iniciátory vašeho dalšího rozvoje.

S platformou FrontStage budete schopni na tyto podněty okamžitě reagovat. Digitální technologie se překotně rozvíjí a mění, proto schopnost si vybrané moderní technologie pružně a včas osvojit a nasadit je do provozu je klíčovou konkurenční výhodou.

Využijte tuto klíčovou konkurenční výhodu.
 
cs-CZ
web@frontstage.cz
Demo FrontStage
Vážený
děkujeme za Váš zájem o FrontStage demo. Toto je automatická odpověď potvrzující přijetí Vašeho požadavku. Brzy se s Vámi spojíme a domluvíme se na termínu FrontStage dema.

S pozdravem

Váš tým FrontStage

Prague office
Štěrboholská 1427/55 102 00 Praha 10 Česká republika
Telefon: +420 271 004 211

London office
86-90 Paul Street, London EC2A 4NE
Telefon: +44 7813 920141
web@frontstage.cz
Demo FrontStage
Vážený
děkujeme za Váš zájem o FrontStage demo. Toto je automatická odpověď potvrzující přijetí Vašeho požadavku. Brzy se s Vámi spojíme a domluvíme se na termínu FrontStage dema.

S pozdravem

Váš tým FrontStage

Prague office
Štěrboholská 1427/55 102 00 Praha 10 Česká republika
Telefon: +420 271 004 211

London office
86-90 Paul Street, London EC2A 4NE
Telefon: +44 7813 920141